Ar-Ge Faaliyetleri

2000 yılında faaliyete geçen BİOGLOBAL A.Ş. Kurulduğu tarihten itibaren Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem vermiştir. Kurulduğumuz tarihten itibaren üniversite ve araştırma kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışmaktayız.

Ayrıca, firmamız, yapılan çeşitli kongre, sempozyum ve bilimsel faaliyetlere sponsorluk desteği vererek, Ar-Ge faaliyetleri dışında da bilimsel anlamda etkinliklerin gerçekleşmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca bu tür etkinliklere katılım da göstermekteyiz.

 

Ar-Ge birimimiz bünyesinde çeşitli ortaklarla gerçekleştirilmiş olan projeler:

1- Bazı Tuta Absoluta (Entomopatojen Mikroorganizmaların Meyrick) (Lepidoptera:Gelehiidae)’ya Karşı Biyolojik Savaş Etmeni Olarak Kullanım Olanakları-SANTEZ.00784.STZ.2011-1.

 

2- Vitormone Plus ve Ecoset ticari isimli ürünlerin patates bitkisi üzerinde performans testleri.

 

3- Pseudomonas fluorescens izolatının formülasyonunun belirlenlenmesi ve alan denemeleri sonucunda ruhsatlandırılması.

 

4- Vitormone (Ecoset), Phosfert (Ecophos), Jumpstart Tagteam ve Nitragin AB ticari isimli ürünlerin fasulye ve yonca bitkileri üzerine performans testleri.

 

5- Biyolojik tarım projesi, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknokentte yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında gerçekleştirilmiştir.

 

6- Çiftçi tipi biyoreaktör kullanılarak, tarımsal atıkların yerinde kompostlaştırılması olanaklarının araştırılması.

 

Ar-Ge birimimiz bünyesinde çeşitli ortaklarla yapılmış olan bilimsel makaleler

1- Erler, F., & Ates, A. O. (2015). Potential of two entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae (Coleoptera: Scarabaeidae), as biological control agents against the June beetle. Journal of Insect Science, 15(1), 44.

 

2- Erler, F., Pradier, T., & Aciloglu, B. (2014). Field evaluation of an entomopathogenic fungus, Metarhizium brunneum strain F52, against pear psylla, Cacopsylla pyri. Pest management science, 70(3), 496-501.

 

3- Kalıntısız ve geleneksel olarak serada yetiştirilen kapya tipi 'urartu' biber çeşidinin meyve kalitesi ve muhafazası bakımından karşılaştırılması. Biyolojik tarım projesi kapsamında gerçekleştirilen tez çalışması

 

4- Erler, F., Ates, A. O., & Bahar, Y. (2013). Evaluation of Two Entomopathogenic Fungi, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae, for the Control of Carmine Spider Mite, Tetranychus cinnabarinus (Boisduval) under Greenhouse Conditions. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 23(2), 233.

 

5- Entomopatojen, Beauveria bassiana (Bals.-criv.)'nın domates güvesi (Tuta absoluta) (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)'ya karşı biyolojik savaş etmeni olarak kullanım olanakları. SANTEZ.00784.STZ.2011-1 kapsamında gerçekleştirilen tez çalışması

 

6- Entomopatojen Paecilomyces türlerinin domates güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)'ya karşı biyolojik savaş etmeni olarak kullanım olanakları. SANTEZ.00784.STZ.2011-1 kapsamında gerçekleştirilen tez çalışması

 

7- Erler, F., Can, M., Erdogan, M., Ates, A. O., & Pradier, T. (2010). New record of Tuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae) on greenhouse-grown tomato in southwestern Turkey (Antalya). Journal of Entomological Science, 45(4), 392-393.

 

8- Nedim Çetinkaya, & Dura, S. (2010). The effects of a endomycorrhizal preparate on yield and vegetative development of corn. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg, 47(1), 53-59.

YUKARI