Böcekler aleminin gen haritası çıkarılıyor

Hayvanlar aleminin %75’i böcekler ve diğer eklembacaklılardan oluşur. Bunların çoğu da dünyanın ekolojik dengesinden sorumlu canlılar.
Bizim yiyecek diye tükettiğimiz bitkilerin üçte birini bu böceklerden bazıları döllüyor. Yiyeceklerimizin beşte birini de gene böcekler alemi talan ediyor!

ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı çalışan Tarımsal Araştırma Servisi ARS, “i5k İnisiyatifi” adı altında bir proje başlattı.
Projenin amacı, tarımsal üretim ve biyolojik araştırmalar açısından önem taşıyan en az 5.000 eklembacaklının gen haritasını çıkarıp analiz etmek!
Besicilikte ve bitkisel üretimde karşımıza çıkan pestisit direnci konusu her türlü bilimsel ilerlemeye rağmen sorun olmaya devam ediyor. Çözüm ise zararlı böceklerin ve bu böceklerin konukçusu olan canlıların genlerinde saklı. Yani yeni mücadele yolları bulacaksak bu canlıların genetik yapısını öğrenmek ve anlamak zorundayız.

i5k projesi teknik analizler yapmanın ötesinde, bu alanda çalışan dünyanın her yerinden uzmanları da proje çatısı altında toplamayı hedefliyor.
Örneğin sığır keneleri üzerinde yürütülen bir genetik araştırma, sığır kenesi ateşli hastalığı için bir aşı geliştirilmesinin kapılarını açtı. Bu aşı sığırları kene kaynaklı birçok öldürücü hastalıktan koruyabilecek. Aşı aynı zamanda kene varlığını da baskılayarak berelyoz (laym) hastalığının insanlara bulaşmasının önüne geçebilecek.

Başka bir örnek de tahtakurusu gen çalışmasıdır. Tahtakurularının genetik dokusunda 14.220 gen dizisi tanımlandı. Araştırma tahtakurusu kontrolünde çığır açabilir.

Kaynak: The Agricultural Research Service; The U.S. Department of Agriculture.

YUKARI