Ecoset

ÜRÜN BİLGİSİ
Tüm mikrobiyal ürünlerin yapılarına zarar vermeden en yüksek performansın alınmasına yardımcı olan özel formülasyona sahiptir. Suyla karıştırılarak uygulanan tarım ilaçları ve bitki besin maddelerinin bitkiler tarafından alımını kolaylaştıran mükemmel bir yayıcı-yapıştırıcıdır. WP formülasyonların neden olduğu çökeltileri engelleyerek kullanılan tarım ilaçlarının daha kolay karışabilmelerini sağlar. Püskürtme suyunun zerrelerindeki yüzey gerilimini azaltarak uygulamayı kolaylaştırır. Her çeşit bitkide, her türlü tarım ilacı ve besleme ürünleriyle uygulanabilir. 

  1. Havanın serbest azotunu kullanarak ekonomik bir gübrelemeye olanak sağlar.
  2. Sürgün gelişimini teşvik eder; yaprak sayısını ve büyüklüğünü arttırır. Buna bağlı olarak fotosentez hızlanır. 
  3. Hormonal dengesizlikten kaynaklanan (çiçek ve meyve dökülmesi, meyve şekil deformasyonu gibi) problemlerin çözülmesine yardımcı olur. 
  4. Yaprak yüzeyinde zararlı ve faydalı mikroorganizma dengesinin olumlu yönde oluşmasını sağlar.
  5. Organik tarımda da kullanılabilen, kalıntı problemi olmayan bir üründür. 
Uygulama dozları aşağıdaki gibidir:
Karıştırılacak doz                                                      100 lt suya doz
Mikrobiyal ilaç ve besleme ürünleri                             100 ml
İnsektisitler, fungisitler ve akarisitler                            100 ml
Bitki gelişim düzenleyicileri                                           100 ml
Sıvı gübreler ve mikro besin maddeleri                       100 ml
Herbisitler ve defoliyantlar                                             100 ml
 

YUKARI