Endo Roots Soluble (ERS)

ÜRÜN BİLGİSİ
Bitki kökleri ile simbiyotik yaşam şekli gösteren mikoriza mantarları bitkinin su ve besin alım kapasitesini arttırır.Bitkinin tüm yaşamı boyunca bitki kökleri ile sürdürdüğü ortak yaşam devam eder.
 
Garanti edilen İçerik: % 23,5 toplam canlı organizma
Glomus intraradices                               21
Glomus aggregatum                             20
Glomus mosseage                                 20
Glomus clarum                                         1
Glomus monosporus                               1
Glomus deserticola                                 1
Glomus brasilianum                                 1
Glomus etunicatum                                 1
Gigaspora margarita                                1
 
Suda çözünür toz formülasyona sahiptir. Örtüaltı ve açıkalan sebze, süs bitkileri, meyve vb. tüm bitkisel üretimde kullanılabilir. Tek yıllık bitkilerde erken gelişim dönemlerinde, çok yıllık bitkilerde ise 4 yaşına kadar önerilir. Tüm bitkilerde sadece bir kez uygulanır.

YUKARI