Roy Dry


UYGULAMA TALİMATLARI
Yumuşak Çekirdekli Meyveler: Meyvenin çapı 2 cm‘ye ulaşmadan hemen önce uygulamalar başlar. İkinci uygulama birinciden 10-12 gün sonra olur. Takip eden uygulamalar her 2 haftada bir gerektiğinde uygulanır. Yayıcı yapıştırıcı önerilmez.
Narenciye: Meyve büyüklüğü 2.5 cm‘ye geldiği zaman uygulamaya başlanır. Takip eden uygulamalar 10-12 gün aralıklarla yapılır. Tahmin edilen hasat zamanından 1 ay önce son uygulamayı yapınız.
 
Sert Kabuklu Yemişler: Meyve üreten organlar 1,5 cm çapına gelmeden hemen önce uygulamalar başlar. İkinci uygulama birinciden 10-12 gün sonra yapılır. Takip eden uygulamalar her 2 haftada bir veya gerektiğinde yapılır.
 
Kirazda Hasat Öncesi Uygulama: Tahmin edilen hasattan 30 gün önce ilk uygulamayı yapınız, takip eden uygulamayı da hasattan 12 gün önce yapınız. Yayıcı yapıştırıcı dahil hiçbir madde ile tank karışımı yapmayınız.
 
Kirazda Hasat Sonrası Uygulama: İkiz meyve oluşumunu azaltmak için hasattan sonra 7 gün içinde direkt olarak yapraklara uygulanmalıdır. İkinci uygulama birinciden 110-12 gün sonra yapılmalıdır.
Sebzelerde Uygulama: İlk uygulama bitkinin tam çiçeklenme döneminde bütün bitkinin kaplanması şeklinde yapılmalıdır. Her 2 haftada bir veya ilk hasattan hemen sonra uygulamaları tekrarlayın. Sağanak yağmurdan sonra uygulamanın tekrar gerekip gerekmediğini görmek için meyveyi dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Taze paketlenmiş hasat ürünlerinde etiket kullanmaktan kaçının.
 
Bağda Uygulama: Üzümler 6 mm çapına ulaştığı zaman veya sıcaklık 30 °C’ye ulaştığı zaman uygulamaya başlayınız. Uygulamalar hasattan yaklaşık 4 hafta önce veya yaprak seyreltmesi sırasında güneş ışınına maruz kalan salkımları yeterli bir şekilde kaplamak için yapılır. Salkımın yeterli kaplamasının sağlamak için adjuvant kullanınız ve sağanak yağmurdan sonra tekrar uygulama zamanı için meyveleri kontrol ediniz.
 
Pamukta Uygulama: İlk uygulama yaklaşık olarak çiçeklenmenin en yüksek olduğu sıradan yapılmalıdır. Uygulamayı her 7-14 günde bir tekrarlayınız.
 
Mısırda Uygulama: Püskül oluşumunda hemen önce veya hemen sonra uygulayınız. Yüksek sıcaklık ve düşük yağmur döneminden önce uygulayınız. Kaliteli bir yüzey yapıştırıcısı kullanılması tavsiye edilir.
 
Narda Uygulama: Her 8-10 günde bir olmak üzere 250 gr/100 lt olacak şekilde uygulama yapılması önerilir.
Uygulamalar sırasında yeterli miktarda ve homojen olarak ROY DRY ile kaplanması çok önemlidir. Püskürtülen karışım bitkilerin yüzeyinden akmamalıdır.
 
UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
ROY DRY etiketinde oran önerileri genel prensiplere göre ürünün bir dekara ne kadar uygulanması gerektiğini gösterir.

 • İlk uygulama oranları önerilen en yüksek dozda olmalı.
 • ROY DRY’ ı tablodaki doz önerilerine göre uygulayınız.
 • Güneş ışınlarından korunmayı en iyi şekilde sağlamak için güneşin stres oluşturabileceği durumlarda yüksek dozlar kısa aralıklarla uygulanmalı.
 • Yeşil aksamı ve çiçeği iyice kaplayabilmesi için ROY DRY’ ı yeterli miktarda su ile birlikte uygulayınız.
 • Uygulanacak su miktarları bitkiye ve bitkinin büyüklüğüne göre değişecektir.
 • Sıcaklık 32 °C veya üstünde ise daha yüksek oranlarda ROY DRY, daha yüksek hacimlerde su ile birlikte uygulanmalıdır.
 • İlaçlama aletinin karıştırıcısı devamlı çalışmalıdır, yoksa çöker ve her bölgesinde eşit olmayan bir uygulama meydana gelir.
 • Su birikintisine doğru uygulama yapmayın, bu kaplamanın zayıf olmasına yol açar.
 • Yüksek sıcaklık ve yoğun güneş ışınları devam ederse veya uzun bir süre için devam edeceği düşünülüyorsa, korumayı devam ettirmek için ROY DRY uygulamalarının da devam ettirilmesi gerekecektir.
Depolama Şartları:
Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarında en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama Sıcaklığı:
+5-+40 derece arasında olmalıdır.
 
ROY DRY yansıtıcı bariyer görevi gören bir film tabaka oluşturarak bitkileri güneş ışığının zararlı etkilerini en aza indirir. Hassas bitkilere büyüme sezonu boyunca uygulandığı takdirde, ROY DRY güneşin verdiği zararın azalmasına yardımcı olur.
 • Aşırı sıcak günlerde tüm meyve ve sebzeleri yakıcı güneş ışınlarından korur.
 • Özel olarak formülize edilmiş son teknoloji ürünüdür.
 • Aşırı sıcak günlerde bitkinin su kaybını azaltarak optimum gelişim için ortam sağlar.
 • Aşırı su kaybından dolayı meydana gelen çatlamaları en aza indirir.

YUKARI