Uzak Asya’nın devi Kazakistan’a inceleme gezisi

Kazakistan petrol, doğalgaz, uranyum, altın gibi birçok değerli yeraltı kaynaklarına sahip maden zengini bir ülke. Yaklaşık 18 milyonluk nüfusa sahip. Buna karşın milyonlarca hektar ekilmeyen arazisi var. Tarımsal yatırımlara muazzam devlet destekleri veriliyor ve özellikle petrole dayalı girdi maliyetleri açısından avantajlar söz konusu. Ülke yönetimi Kazakistan’daki tarımsal potansiyeli yeni fark etmiş görünüyor ve sektöre büyük önem veriliyor. Çin ve Rusya gibi iki önemli pazara komşu olması da bu yeni yaklaşımı destekleyen etkenlerden biri.
 
Bioglobal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özgür Ateş, geziyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı, “Bu ülkenin potansiyelini yerinde görmek amacıyla yaptığımız gezide, dostluk ve tolerans duygularıyla ağırlandık ve çok verimli bir inceleme gezisi yaptık. İncelemelerimizde ilk dikkat çeken husus, yatırım için güvenli ve huzurlu bir ülke olduğuydu. Tarıma yönelik ilgi ve heves yüksek. Çok cazip devlet teşvikleri var. Arazi ölçekleri bizim ülkemize göre çok daha büyük. Bunlar önemli avantajlar. Önemli sorunlardan biri tarımda profesyonel üretim süreçleri hakkındaki uzmanlık eksikliği. Doğru hamleler yapılırsa potansiyel muazzam! Bizim açımızdan iyi ilişkiler kurup güven çerçevesinde bu ilişkileri uzun ömürlü kılmak çok önemli. Kazaklara işçilik ve mühendislik hizmetleri anlamında desteğimizi sunabiliriz. Teknolojimizi ihraç edebiliriz. Hatta orta vadede uluslararası ürün ticaretinde ortak politikalar düşünülebilir. Sektörün her segmentinde sektörel tecrübemize ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Kazakistan gibi potansiyeli yüksek bir ülkede yapılabilecek çok şey var. Bioglobal olarak olumlu düşüncelerle ayrıldık.” 

KAZAKİSTAN TEMMUZ 2017

YUKARI