Vizyon & Misyon

Vizyonumuz
Bioglobal AŞ’nin vizyonu, biyolojik bitki koruma ve bitki besleme alanlarında dünya çapında çözüm odaklı çalışan, lider ve aranan firmalar arasında yer almaktır.
 
Misyonumuz
Bioglobal AŞ’nin misyonu, bitkisel üretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara, biyolojik temelli çözümler sunmaktır.
 
Bu çerçevede Bioglobal AŞ’nin görev edindiği hedefler şunlardır;
Bitki koruma ve bitki besleme alanlarında doğaya saygılı ve yenilikçi çözüm yöntem ve tekniklerini ülkemiz koşullarına uygun biçim ve yöntemlerle müşterilerine sunmak…

Teknoloji geliştirmek, Ar-Ge çalışmaları yapmak…

Dünya çapında geliştirilen teknolojik yenilikleri yakından izlemek; ülke şartlarında ihtiyaç duyulan teknolojileri ülkemiz tarımına kazandırmak…

Sebze ve meyve üretiminde üretici lehine kalıntısız, yüksek kaliteli, yüksek verimli üretim yapılmasını sağlamak…

Temel üretim materyali olan toprak, hava ve su varlığının sürdürülebilir üretim süreçleriyle işlenebilmesi amacıyla, doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak…

YUKARI